Nasze Składki

Wysokość składek:

  • Składka roczna seniorzy – 60 zł
  • Składka roczna juniorzy – 30 zł
  • Wpisowe do klubu seniorzy – 60 zł
  • Wpisowe do klubu juniorzy – 30 zł

Opłata za nieodbyte akcje na rzecz środowiska – 40 zł/akcja

W tytule opłaty należy wpisać informację, czego dotyczy wpłata 

(składka/ wpisowe / opłata za nieodbyte akcje) oraz imię i nazwisko wpłacającego.

Czekamy na zasilenie naszego konta