Skip to main content
Klubowe NiusySalmo Klub

Sprawozdanie z Walnego Zebrania „SALMO CLUBU” w Białymstoku za rok 2017

Napisany przez 27 grudnia, 201720 kwietnia, 2020Brak Komentarzy

Zebranie Walne „Salmo Clubu” w Białymstoku odbyło się dnia 04.12.2015 r. w siedzibie Zarządu Okręgu PZW w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej. Miało ono charakter sprawozdawczy. Obecny Zarząd Klubu będzie jeszcze pełnił swoje funkcje przez dwa kolejne lata. W Zebraniu udział wzięło 17-tu spośród 33-ch wędkarzy zrzeszonych w Klubie.

W pierwszym punkcie wysłuchano sprawozdania finansowego Skarbnika, Mariusza Szczepury, który poinformował o tradycyjnie już znakomitej i stabilnej sytuacji finansowej Klubu i to pomimo faktu, że część członków „Salmo Clubu” nie uregulowała jeszcze swoich zobowiązań finansowych wobec Klubu za rok bieżący. Trzeba jednak przyznać, że są to przypadki incydentalne i sytuacja w tym względzie ulega z roku na rok poprawie. Wysokość składek członkowskich na 2018 rok, jak także inne opłaty pozostawiliśmy na niezmienionym poziomie.

Kolejnym punktem Zebrania było przedstawienie wyników Grand Prix Okręgu w Wędkarstwie Muchowym za sezon 2016-2017. Zwycięzcą został Marek Imierski, przed Markiem Kowalewskim, Zdzisiem Tałałajem, Przemkiem Lisowskim i Czarkiem Chrulskim. Obecni na zabraniu zwycięzcy zostali nagrodzeni przez V-ce Prezesa ds. Sportu, Bogdana Kowalewskiego.

W dalszej kolejności rozliczyliśmy naszą aktywność na kanwie akcji na rzecz środowiska (zarybienia, akcje anty kłusownicze, odłowy kontrolne, budowa tarlisk, czy organizacja naszych klubowych imprez itp.). Osoby, które nie wywiązały się z obowiązku uczestnictwa w 2-ch takich akcjach w roku będą musiały, wzorem lat poprzednich, opłacić karę w wysokości 40 PLN za każdą nie odbytą akcję. W sumie przeprowadziliśmy 8 akcji na rzecz Klubu i wzięliśmy udział w 45-ciu akcjach na rzecz środowiska. Pierwszy raz w tym roku do zabezpieczenia tarlisk pstrągów wykorzystaliśmy foto-pułapki, a rzeki nasze zostały dodatkowo oznakowane odpowiednimi tablicami.

Małe zmiany przeszedł kalendarz imprez klubowych i okręgowych na 2018 rok. W tym roku Główny Kapitanat Sportowy ponownie postanowił rozdzielić Muchowe Mistrzostwa Polski w kategorii Juniorów i Seniorów. Młodzież będzie łowiła na rzekach lubelskich, a seniorzy na Dunajcu. Zaplanowaliśmy, wzorem poprzednich lat, wystawienie drużyny seniorów. Ten fakt wpłynął oczywiście na planowane przez nas klubowe i okręgowe zmagania. W sumie Klub zorganizuje w sezonie 2017/2018 sześć imprez zaliczanych do Grand Prix Okręgu w Wędkarstwie Muchowym. Dodatkowo zorganizujemy XIV edycję Mistrzostw „Salmo Clubu” w Białymstoku w Wiązaniu Sztucznych Much (najprawdopodobniej będą to jednocześnie VI Mistrzostwa Polski w Wiązaniu Sztucznych Much) i Mistrzostwa Okręgu Juniorów w Wędkarstwie Muchowym.

W części zebrania dotyczącej spraw różnych omówiliśmy sprawę konieczności oznakowania odcinka rzeki Łosośna, które od 1 stycznia 2018 roku stanie się łowiskiem  „no kill”. Zarząd Okręgu wykona tablice, a nasi Członkowie jeszcze w grudniu dokonają oznakowania.

Także inne rzeki wymagają ponownego oznakowania na skutek kradzieży części tablic, bądź ich uszkodzenia.  Przy okazji postanowiliśmy, iż środki zebrane za nie odbyte przez część kolegów akcje na rzecz Klubu i środowiska, zostaną przeznaczone na zakup dodatkowych foto-pułapek.  Kilka takich urządzeń zamierza zakupić też Zarząd Okręgu, więc w przyszłym roku będziemy mogli wykorzystać w naszych działaniach większą ich ilość.

Zgromadzeni klubowicze w zdecydowanej większości poparli wniosek Klubu Spinningowego „Barwena” w Białymstoku odnośnie wprowadzenia na wodach Okręgu górnych wymiarów ochronnych dla wybranych gatunków ryb. Ze swej strony postulowaliśmy dopisanie do przedstawionej listy pstrąga potokowego (50 cm) i lipienia (40 cm).

Podniesiono pomysł zmiany naszego klubowego logo, które ma prawie 20 lat i z całą pewnością nie zaszkodzi mu mały „facelifting”.

Ostatnim punktem Zebrania było zaplanowanie kolejnej już klubowej Wigilii, która jak zapewne kilka Koleżanek i Kolegów pamięta, odbyła się w restauracji „Multibrowar” 16-tego grudnia.

Przemysław Lisowski

Prezes „Salmo Clubu” w Białymstoku

Zostaw odpowiedź