Skip to main content
Salmo Klub

Walne Zgromadzenia Sprawozdawczego Wędkarskiego Klubu Sportowego SALMO CLUBU BIAŁYSTOK PZW Okręgu w Białymstoku

Napisany przez 16 października, 2023Brak Komentarzy

Zgodnie z „Regulaminem Wędkarskiego Klubu Sportowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku” Zarząd Salmo Clubu Białystok zwołuje w dniu 7 listopada 2023 roku o godzinie 18.00 (I termin), 18,30 (II termin) „Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Klubu” w siedzibie Okręgu PZW w Białymstoku przy ulicy R. Traugutta 18.

Za Zarząd – Prezes WKS Salmo Clubu Białystok

Jerzy Łucki

Proponowany porządek walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków Wędkarskiego Klubu Sportowego Salmo Clubu Białystok w dniu 7 listopada 2023 roku, godzina 18.00 (I termin), 18,30 (II termin) w siedzibie Okręgu.

 1. Otwarcie zebrania (Prezes Klubu).
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków.
 6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2023 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Klubu za 2023 r.
 10. Projekt planu działania i preliminarza budżetowego Klubu na 2023 r.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za 2023 r.,
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Klubu za 2023 r.,
  • przyjęcia planu działania Klubu na 2023 r.,
  • przyjęcia preliminarza budżetowego Klubu na 2023 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Zostaw odpowiedź